HIV in Nederland

Hiv in Nederland: statistieken voor 2019

De meest recente statistieken met betrekking tot de hiv/aids-epidemie zijn afkomstig uit het Monitoring Report 2019. De cijfers geven de stand van zaken weer per 31 december 2018 en hebben betrekking op personen die geregistreerd zijn in de SHM-database.

De belangrijkste statistieken zijn samengevat in onderstaande figuren en in een downloadbare factsheet.

Bekijk de laatste registratiecijfers uit het jaarverslag 2018 onderaan deze pagina. 

Ontdek wat we bedoelen met registatie, nieuw gediagnosticeerd, moment van infectie en toegang tot zorg.

SHM database: aantal geregistreerde personen in 2018

Ieder jaar worden de laatste registratiecijfers gepresenteerd in het jaarverslag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de registratie in 2018. 

Totaal ooit geregistreerd tot 31 december 2018 27.559
Bezwaar tegen het verder verzamelen van klinische data 649
Geregistreerd en verdere klinische data verzameld, waarvan: 26.910
Volwassenen 26.441
Mannen 21.506
Vrouwen 4.935
Kinderen 469
Nieuw geregistreerd in 2018 969

Meer informatie staat in de volgende tabellen (jaarverslag 2018)

Totaal aantal mensen met hiv geregistreerd door SHM per 31 december 2018 uitgesplitst naar meest recente hiv-behandelcentrum.

Totaal aantal mensen die in 2018 voor het eerst in de SHM-registratie zijn opgenomen uitgesplitst naar meest recente hiv-behandelcentrum. 

Bron: