HIV Monitoring Report 2018

Het verzamelen van data is een van de belangrijkste taken van SHM. Het belangrijkste rapport van SHM is het Monitoring Report, dat elk jaar rond Wereld Aids Dag (1 december) wordt gepubliceerd. Hierin komen onderwerpen aan bod zoals veranderingen in het aantal mensen met hiv, risicogroepen, de effectiviteit van behandeling, maar ook resistentie van hiv.

De Monitoring Reports zijn Engelstalig, maar er wordt ieder jaar wel een Nederlandse samenvatting beschikbaar gesteld. 

Download de losse hoofdstukken en bijbehorende figuren

Bekijk vorige Monitoring Reports en figuren