Geheimhouding

Onze dataverzamelaars werken in de behandelcentra en zijn ook gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen in de database en alle data in de database zijn gepseudonimiseerd. Dit houdt in dat persoonlijke data zodanig zijn gecodeerd dat individuen nooit direct geïdentificeerd kunnen worden door de data die we verzamelen. SHM verstrekt geen onbewerkte data aan derden, zoals verzekeraars of farmaceuten.